Πολιτικές Απορρήτου

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο αριθ. 67/98 της 26ης Οκτωβρίου, σχετικά με την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στον ιστότοπο www.galerigold.pt είναι ευθύνη της Galerigold, Lda., Με έδρα την Πράτσα, 1η Μαΐου, nº7 , στην Évora, εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο της Évora με τον ενιαίο αριθμό μητρώου και με αριθμό νομικού προσώπου 508946115.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται στην ιστοσελίδα προορίζονται για την επεξεργασία παραγγελιών και επικοινωνία με τους Πελάτες, την επεξεργασία αιτημάτων για πληροφορίες και πιθανών παραπόνων, τη στατιστική ανάλυση, καθώς και τη χρήση τους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

 

Galerigold, Lda. Εγγυάται την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που παρέχονται από τους πελάτες της. Αν και συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα με ασφαλή τρόπο και αποτρέπουμε την απώλεια ή τη χειραγώγησή τους, σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή ανοιχτού δικτύου επιτρέπει την κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων χωρίς ασφάλεια, με κίνδυνο να τα δουν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτα μέρη μη εξουσιοδοτημένα.

 

Όλοι οι Πελάτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης στα δεδομένα τους. Εάν επιθυμείτε να πάψετε να είστε μέρος της βάσης δεδομένων Galerigold, Lda, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα με τα ακόλουθα μέσα:

Με email, μέσω της διεύθυνσης geral@galerigold.pt

Με επιστολή που εστάλη στο Galerigold, Lda, Praça 1º de Maio, nº 7, 7000-650 Évora.

 

Ο πελάτης εξουσιοδοτεί ρητά την Galerigold, Lda. Για να στείλετε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ μέσω οποιουδήποτε καναλιού επικοινωνίας. Galerigold, Lda. Δεν θα εμπορεύεται ούτε θα μοιράζεται τη βάση δεδομένων πελατών της με τρίτα μέρη.