Πολιτική επιστροφής

Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του ανά πάσα στιγμή μέχρι την παράδοση, με δικαίωμα επιστροφής όλων των καταβληθέντων ποσών. Με την παραλαβή της παραγγελίας από τον Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του ελεύθερης επίλυσης υπό τους όρους που προβλέπονται νομίμως και αναφέρονται παρακάτω.

 

Η μη πληρωμή της παραγγελίας εντός 10 (δέκα) ημερών από την ημερομηνία που έγινε συνεπάγεται την αυτόματη ακύρωση της. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του προϊόντος ή/και παραβίασης αποθεμάτων, θα ενημερωθείτε για τη μερική ή ολική ακύρωση της παραγγελίας σας με δικαίωμα επιστροφής του αντίστοιχου καταβληθέντος ποσού.

 

Galerigold, Lda. Δίνει τη δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης (ανταλλαγής ή επιστροφής) προϊόντων εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Πελάτη, χωρίς καταβολή αποζημίωσης και χωρίς να χρειάζεται να δηλωθεί ο λόγος.

 

Για το σκοπό αυτό, ο Πελάτης γνωστοποιεί την πρόθεσή του γραπτώς με τα ακόλουθα μέσα:

Μέσω email, μέσω της διεύθυνσης geral@galerigold.pt.

Με επιστολή που εστάλη στο Galerigold, Lda, Praça 1º de Maio, nº 7, 7000-650 Évora.

 

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν εντός 20 ημερών από την παραλαβή, συνοδευόμενα από το αρχικό τιμολόγιο.

 

Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δεν αποστέλλει τα προϊόντα χωρίς προηγούμενη επικοινωνία, καθώς ενδέχεται να μην παραληφθούν.

 

Η επιστροφή και η ανταλλαγή αντικειμένων πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Επιστροφή χρημάτων για τα προϊόντα σε καλή κατάσταση, με πλήρη αρχική συσκευασία και συνοδευόμενα από το αντίστοιχο τιμολόγιο.

Δεν δεχόμαστε ανταλλαγές προσαρμοσμένων ειδών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη.

 

Galerigold, Lda. Δεν αποδέχεται την επιστροφή ή την ανταλλαγή αντικειμένων μετά τη χρήση.

 

Μετά από επικοινωνία με την Galerigold, Lda., ο Πελάτης μπορεί να στείλει το δεόντως προετοιμασμένο προϊόν, με την αρχική συσκευασία στην ακόλουθη διεύθυνση: Galerigold, Lda., Plaza 1º de Maio, 7, 7000-650 Évora.