Οροι και Προϋποθέσεις

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Αυτοί οι γενικοί όροι χρήσης και σύμβασης αποσκοπούν στη ρύθμιση των όρων μεταξύ της Galerigold, Lda., η οποία χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα "Galerigold", που βρίσκεται στην Praça 1º de Maio, nº 7, στην Évora, καταχωρισμένη στο Commercial Registry Office της Évora με την ενιαίος αριθμός μητρώου και αριθμός νομικού προσώπου 508946115, με μετοχικό κεφάλαιο 5.000,00 €, και ο Χρήστης και ο Πελάτης, σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.galerigold.pt και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτής.

 

Οι παρόντες όροι ισχύουν για τους επισκέπτες του ιστότοπου www.galerigold.pt, καθώς και για οποιεσδήποτε εμπορικές συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του εικονικού καταστήματος σε αυτό το διαθέσιμο.

 

Η πλοήγηση στον ιστότοπο, καθώς και η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος στο εικονικό κατάστημα, συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και Σύμβασης από τον Χρήστη και τον Πελάτη.

 

Galerigold, Lda. Επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει τους παρόντες Όρους Χρήσης και Σύμβασης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

2. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ WWW.GALERIGOLD.PT

Ο τομέας galerigold.pt είναι εγγεγραμμένος και ανήκει στην Galerigold, Lda., Με έδρα την Plaza 1º de Maio, nº 7, στην Évora, καταχωρισμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Évora με τον μοναδικό αριθμό εγγραφής και νομικού προσώπου 508946115, με το εγγεγραμμένο κεφάλαιο 5.000,00 €.

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Ο ιστότοπος www.galerigold.pt είναι μόνο για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση του περιεχομένου σας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια για άλλους σκοπούς.

 

Galerigold, Lda. Διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τις πληροφορίες και την εμπορική προσφορά που παρουσιάζονται για προϊόντα, τιμές, προσφορές, εμπορικούς όρους και υπηρεσίες.

 

Χωρίς προηγούμενη άδεια της Galerigold, Lda., Απαγορεύεται ρητά η εισαγωγή συνδέσμων στο www.galerigold.pt για εμπορικούς σκοπούς.

 

Η χρήση του τομέα galerigold.pt ή του εμπορικού σήματος "Galerigold" χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση μπορεί να υπόκειται σε προσφυγή στα σχετικά νομικά μέσα.

 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρουσιάζονται δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ο Πελάτης συνδράμει το δικαίωμα καταγγελίας της συμφωνίας αγοράς και πώλησης σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς όρους.

 

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα είναι απλώς ενδεικτικές. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τις λεπτομέρειες του προϊόντος για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους.

 

Οι τιμές και οι προδιαγραφές προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

 

Ο κατάλογος προϊόντων του εικονικού καταστήματος galerigold.pt είναι ανεξάρτητος από φυσικά καταστήματα όσον αφορά την τιμή ή τις ποσότητες σε απόθεμα. Όλες οι διαφημιστικές καμπάνιες έχουν περιορισμένο και αποκλειστικό απόθεμα για διαδικτυακό μάρκετινγκ. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του προϊόντος ή/και παραβίασης αποθεμάτων, θα ενημερωθείτε για τη μερική ή ολική ακύρωση της παραγγελίας σας με δικαίωμα επιστροφής του αντίστοιχου καταβληθέντος ποσού.

 

Galerigold, Lda. Δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν πληροφορίες, περιεχόμενο, δηλώσεις ή εκφράσεις που περιέχονται στα κείμενα των άρθρων που πωλούνται στον ιστότοπο www.galerigold.pt. Οι συντάκτες του περιγραφικού περιεχομένου των προϊόντων είναι ευθύνη των κατασκευαστών, των εκδοτών και των διανομέων των εν λόγω άρθρων.

 

Όλες οι συμβατικές πληροφορίες είναι γραμμένες στην πορτογαλική γλώσσα, καθώς και οι πληροφορίες άρθρων, επικοινωνιών μέσω email και επισημοποίησης της πώλησης. Galerigold, Lda. Δεν υιοθετεί την Ορθογραφική Συμφωνία Πορτογαλικής Γλώσσας του 1990.

 

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Όλα τα κείμενα, τα σχόλια, οι εικόνες και οι απεικονίσεις που αναπαράγονται ή αντιπροσωπεύονται στον ιστότοπο www.galerigold.pt προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η χρήση του επιτρέπεται για ιδιωτικούς σκοπούς μόνο με την επιφύλαξη αντίθετων ή πιο περιοριστικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στον Κώδικα.

 

Οι εταιρικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα και τα διακριτικά σήματα που αναπαράγονται στον ιστότοπο www.galerigold.pt προστατεύονται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν για τη βιομηχανική ιδιοκτησία.

 

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή ή αναπαράσταση του συνόλου ή μέρους οποιουδήποτε διακριτικού σημείου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου του εμπορικού σήματος.

 

5. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο στο galerigold.pt συμμορφώνονται με την πορτογαλική νομοθεσία.

 

Galerigold, Lda. Αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας της χώρας όπου παραδίδεται η παραγγελία. Εναπόκειται στον Πελάτη να επαληθεύσει με τις τοπικές αρχές τους όρους εισαγωγής ή χρήσης των προϊόντων που σκοπεύει να αποκτήσει.

 

Galerigold, Lda. Δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από παρεμβολές, διακοπές, ιούς υπολογιστών, δυσλειτουργίες ή αποσυνδέσεις του λειτουργικού συστήματος που ενδέχεται να εμποδίσουν την πρόσβαση, την πλοήγηση ή την παροχή υπηρεσιών σε Χρήστες και Πελάτες.

 

Κατά την εκτέλεση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Πελάτης αναλαμβάνει τη δυνατότητα να είναι συμβαλλόμενο μέρος στην υποκείμενη συμφωνία και να είναι υπεύθυνος για τις δεσμεύσεις που προκύπτουν.

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο Πελάτης και ο Χρήστης πρέπει να συμμορφώνονται και να συμμορφώνονται με αυτούς τους γενικούς όρους. Αναλαμβάνουν ιδίως να εκπληρώσουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 

α) Απαγορεύεται η εισαγωγή, αποθήκευση ή διάχυση μέσω του ιστότοπου δυσφημιστικού, άσεμνου, υβριστικού, ξενοφοβικού ή/και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που παραβιάζει τις γενικές αρχές του νόμου και της δημόσιας τάξης.

 

β) Αποθηκεύστε και μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να εισέλθετε στον ιστότοπο, προκειμένου να αποτρέψετε την πρόσβαση τρίτων στον λογαριασμό σας στο galerigold.pt.

 

γ) Μην χρησιμοποιείτε ψευδείς ταυτότητες.

 

δ) Να παρέχει προσωπικά δεδομένα και σωστές διευθύνσεις ώστε η Galerigold, Lda. μπορεί να επεξεργαστεί τις παραγγελίες σωστά. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων που κοινοποιούνται στην Galerigold, Lda. Και αναλαμβάνει να εισάγει άμεσα στον λογαριασμό εγγραφής του τυχόν αλλαγές σε αυτές.

 

Galerigold, Lda. Αποποιείται κάθε ευθύνη για πιθανή καθυστέρηση ή αδυναμία διεκπεραίωσης της παραγγελίας ή της πράξης παράδοσης λόγω λάθους ή ανεπάρκειας των δεδομένων που κοινοποιήθηκαν από τον Πελάτη.

 

Η χρήση του ιστότοπου www.galerigold.pt υπόκειται στους όρους χρήσης που έχουν προκαθοριστεί από την Galerigold, Lda., Ως μοναδικός και αποκλειστικός ιδιοκτήτης. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά στους χρήστες να μεταδίδουν μηνύματα ή πληροφορίες που είναι καταχρηστικά, παραπλανητικά, δυσφημιστικά, άσεμνα ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ή την πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων, καθώς και την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που μπορεί να είναι επιβλαβής τρίτα μέρη ή στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου. Galerigold, Lda. Επιφυλάσσεται του δικαιώματος διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη που επιτυγχάνει οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις.

 

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο αριθ. 67/98 της 26ης Οκτωβρίου, σχετικά με την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στον ιστότοπο www.galerigold.pt είναι ευθύνη της Galerigold, Lda., Με έδρα την Πράτσα, 1η Μαΐου, nº7 , στην Évora, εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο της Évora με τον ενιαίο αριθμό μητρώου και με αριθμό νομικού προσώπου 508946115.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται στην ιστοσελίδα προορίζονται για την επεξεργασία παραγγελιών και επικοινωνία με τους Πελάτες, την επεξεργασία αιτημάτων για πληροφορίες και πιθανών παραπόνων, τη στατιστική ανάλυση, καθώς και τη χρήση τους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

 

Galerigold, Lda. Εγγυάται την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που παρέχονται από τους πελάτες της. Αν και συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα με ασφαλή τρόπο και αποτρέπουμε την απώλεια ή τη χειραγώγησή τους, σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή ανοιχτού δικτύου επιτρέπει την κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων χωρίς ασφάλεια, με κίνδυνο να τα δουν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτα μέρη μη εξουσιοδοτημένα.

 

Όλοι οι Πελάτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης στα δεδομένα τους. Εάν επιθυμείτε να πάψετε να είστε μέρος της βάσης δεδομένων Galerigold, Lda, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα με τα ακόλουθα μέσα:

Με email, μέσω της διεύθυνσης geral@galerigold.pt

Με επιστολή που εστάλη στο Galerigold, Lda, Praça 1º de Maio, nº 7, 7000-650 Évora.

 

Ο πελάτης εξουσιοδοτεί ρητά την Galerigold, Lda. Για να στείλετε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ μέσω οποιουδήποτε καναλιού επικοινωνίας. Galerigold, Lda. Δεν θα εμπορεύεται ούτε θα μοιράζεται τη βάση δεδομένων πελατών της με τρίτα μέρη.

 

8. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ONLINE

Galerigold, Lda. Ενημερώνει ότι οι τιμές που εφαρμόζονται στο www.galerigold.pt είναι αποκλειστικά για το ηλεκτρονικό σας κατάστημα και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που επισημαίνονται στα φυσικά καταστήματα. Όλες οι διαφημιστικές καμπάνιες έχουν περιορισμένο και αποκλειστικό απόθεμα για διαδικτυακό μάρκετινγκ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ στη νόμιμη τιμή, όντας απαραίτητο μόνο για την προσθήκη των εξόδων αποστολής, τα οποία καθορίζονται για κάθε προορισμό και επιλεγμένη επιλογή μεταφοράς.

 

Οι τιμές και οι όροι που αναφέρονται ισχύουν εκείνη τη στιγμή και ισχύουν μόνο για τη διάρκεια της συνεδρίας.

 

Για να κάνετε αγορές μέσω της ιστοσελίδας www.galerigold.pt πρέπει να εγγραφείτε ως Πελάτης συμπληρώνοντας τη φόρμα που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Αφού εγγραφείτε, απλώς εισάγετε όλα τα είδη που θέλετε να αγοράσετε στο εικονικό καλάθι αγορών. Θα πρέπει να ακολουθήσετε όλα τα βήματα της αγοράς ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

 

Η επικύρωση της εντολής αγοράς προϋποθέτει ότι ο Πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης και Σύμβασης. Τα δεδομένα που καταγράφηκαν από τον Galerigold, Lda. Αποτελούν απόδειξη του συνόλου των συναλλαγών μεταξύ εσάς και του Πελάτη. Είναι ευθύνη της Galerigold, Lda. Για την κατάθεση του εγγράφου, η σύμβαση επισημοποιείται.

 

Μόλις ολοκληρώσετε την αγορά σας, θα λάβετε ένα αυτόματο email που θα επιβεβαιώνει τη συναλλαγή. Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι σωστά μπορείτε να ζητήσετε άμεσα την αλλαγή τους ή την ακύρωση της αγοράς που έγινε.

 

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Galerigold, Lda. Επεξεργάζεται μια παραγγελία που έγινε από έναν πελάτη μόνο μετά την επιβεβαίωση της αντίστοιχης πληρωμής και επομένως δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των ειδών μέχρι την έναρξη της εν λόγω επεξεργασίας.

 

Η εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής βρίσκεται στις λεπτομέρειες του προϊόντος. Τον εκτιμώμενο χρόνο αποστολής συν τον χρόνο αποστολής, ο οποίος εξαρτάται από τον μεταφορέα και τον προορισμό της παραγγελίας σας.

 

Galerigold, Lda. Αποστολές μόνο τις καθημερινές. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπολογίζονται ούτε Σαββατοκύριακα ούτε αργίες για εκτιμώμενη παράδοση δεμάτων, εφόσον υπάρχουν.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι εκτιμώμενες ημερομηνίες παράδοσης είναι μόνο ενδεικτικές. Εάν υπάρχει ανάλυση αποθεμάτων οποιουδήποτε προϊόντος παραγγελθεί, Galerigold, Lda. Μπορεί να επιλέξει:

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να ρωτήσετε για τη δυνατότητα αντικατάστασης του προϊόντος που λείπει επικοινωνώντας με τον Πελάτη σε περίπτωση που αλλάξει η περίοδος παράδοσης ή η τιμή του προϊόντος, καθώς η παραγγελία θα συνεχιστεί μόνο μετά τη συγκατάθεση του Πελάτη. ή

Ακυρώστε την παραγγελία επιστρέφοντας στον Πελάτη όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν.

 

Η παράδοση των παραγγελιών θα γίνεται από την Galerigold, Lda. Με δικά της μέσα ή μέσω πρακτορείου μεταφορών που ορίζει η ίδια. Οι παραγγελίες θα παραδίδονται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο Πελάτης και η Galerigold, Lda. Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όταν η παράδοση δεν μπορεί να γίνει λόγω του γεγονότος ότι τα δεδομένα που παρέχονται από τον Αγοραστή είναι λανθασμένα ή ελλιπή ή λόγω απουσίας του παραλήπτη.

 

Παρά τα παραπάνω, Galerigold, Lda. Πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε επιμελή έμπορο, ώστε η παράδοση να γίνει το συντομότερο δυνατό. Σε περιπτώσεις παραδόσεων σε νοσοκομεία, δημόσιους φορείς και άλλους χώρους όπου υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση από το ευρύ κοινό, Galerigold, Lda. Δεν εγγυάται ότι η παράδοση πραγματοποιείται απευθείας στον παραλήπτη, δεδομένου ότι η ευθύνη έχει εκπληρωθεί και ότι η ευθύνη δεν αποδεσμεύεται όταν το αίτημα τίθεται στη διάθεση του παραλήπτη στον τόπο όπου διενεργείται ο έλεγχος πρόσβασης.

 

10. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ηπειρωτική Πορτογαλία

Τιμή βάρους

Έως 2 κιλά 4,92

2 κιλά έως 5 κιλά 8,61

Από 5 κιλά έως 10 κιλά 11.07

Από 10 Kg έως 15 Kg 13,53

Από 15 κιλά έως 20 κιλά 22,14

Από 20 Kg έως 25 Kg 23,37

Από 25 Kg έως 30 Kg 24,60

 

Πορτογαλία - Αυτόνομες Περιφέρειες

Τιμή βάρους

Έως 2 κιλά 11,07

2 κιλά έως 5 κιλά 16,00

Από 5 κιλά έως 10 κιλά 28,29

10 κιλά έως 15 κιλά 31,98

Από 15 κιλά έως 20 κιλά 44,28

Από 20 Kg έως 25 Kg 52,89

Από 25 Kg έως 30 Kg 62,73

 

Άλλες τοποθεσίες - Αντιστοίχιση κατά περίπτωση

 

11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του ανά πάσα στιγμή μέχρι την παράδοση, με δικαίωμα επιστροφής όλων των καταβληθέντων ποσών. Με την παραλαβή της παραγγελίας από τον Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του ελεύθερης επίλυσης υπό τους όρους που προβλέπονται νομίμως και αναφέρονται παρακάτω.

 

Η μη πληρωμή της παραγγελίας εντός 10 (δέκα) ημερών από την ημερομηνία που έγινε συνεπάγεται την αυτόματη ακύρωση της. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του προϊόντος ή/και παραβίασης αποθεμάτων, θα ενημερωθείτε για τη μερική ή ολική ακύρωση της παραγγελίας σας με δικαίωμα επιστροφής του αντίστοιχου καταβληθέντος ποσού.

 

Galerigold, Lda. Δίνει τη δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης (ανταλλαγής ή επιστροφής) προϊόντων εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Πελάτη, χωρίς καταβολή αποζημίωσης και χωρίς να χρειάζεται να δηλωθεί ο λόγος.

 

Για το σκοπό αυτό, ο Πελάτης γνωστοποιεί την πρόθεσή του γραπτώς με τα ακόλουθα μέσα:

Μέσω email, μέσω της διεύθυνσης geral@galerigold.pt.

Με επιστολή που εστάλη στο Galerigold, Lda, Praça 1º de Maio, nº 7, 7000-650 Évora.

 

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν εντός 20 ημερών από την παραλαβή, συνοδευόμενα από το αρχικό τιμολόγιο.

 

Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δεν αποστέλλει τα προϊόντα χωρίς προηγούμενη επικοινωνία, καθώς ενδέχεται να μην παραληφθούν.

 

Η επιστροφή και η ανταλλαγή αντικειμένων πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Επιστροφή χρημάτων για τα προϊόντα σε καλή κατάσταση, με πλήρη αρχική συσκευασία και συνοδευόμενα από το αντίστοιχο τιμολόγιο.

Δεν δεχόμαστε ανταλλαγές προσαρμοσμένων ειδών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη.

 

Galerigold, Lda. Δεν αποδέχεται την επιστροφή ή την ανταλλαγή αντικειμένων μετά τη χρήση.

 

Μετά από επικοινωνία με την Galerigold, Lda., ο Πελάτης μπορεί να στείλει το δεόντως προετοιμασμένο προϊόν, με την αρχική συσκευασία στην ακόλουθη διεύθυνση: Galerigold, Lda., Plaza 1º de Maio, 7, 7000-650 Évora.

 

12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Όλος ο εξοπλισμός καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με την πορτογαλική νομοθεσία.

 

Σε περίπτωση που το αγορασμένο προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό ή ελαττωματικό, ο Πελάτης θα ειδοποιήσει την Galerigold, Lda., ενημερώνοντας τον αριθμό παραγγελίας και την περιγραφή της δυσλειτουργίας. Τα έξοδα επιστροφής ή συλλογής αντικειμένων εντός της περιόδου εγγύησης θα βαρύνουν την Galerigold, Lda., και το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του αντίστοιχου τιμολογίου.

 

Μετά την παραλαβή του άρθρου, Galerigold, Lda. Θα πραγματοποιήσει τεχνική επαλήθευση και, σε περίπτωση επιβεβαίωσης ελαττώματος ή βλάβης, το αντικείμενο θα αντικατασταθεί.

 

Εάν η τεχνική επαλήθευση εντοπίσει σημάδια κακής χρήσης ή/και οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να έχει προκαλέσει δυσλειτουργία του αντικειμένου (πτώση, υγρασία κ.λπ.), θα επικοινωνήσουμε με τον Πελάτη για να υποδείξουμε εάν η Galerigold, Lda. Προτίθεται να επισκευάσει τον εξοπλισμό, εάν μπορούμε να το κάνουμε, επιβαρύνοντας το κόστος του Πελάτη.

 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα όργανο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών:

Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης και Διαιτησίας Καταναλωτικών Διαφορών, Νομική Σχολή του Νέου Πανεπιστημίου της Λισαβόνας, Campolide Campus, 1099-032 Λισαβόνα, Τηλέφωνο: 21 3847484/91 922 55 40.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο Portal do Consumidor www.consumidor.pt.

 

14. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται στο www.galerigold.pt υπόκεινται στην πορτογαλική νομοθεσία. Οποιαδήποτε σύγκρουση ή απόκλιση ερμηνείας των Γενικών Όρων Χρήσης και Σύμβασης θα υποβάλλεται στο αρμόδιο πορτογαλικό δικαστήριο.

 

Σε περίπτωση που ο πελάτης μας βρίσκεται εκτός της ηπειρωτικής Πορτογαλίας, ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία θα πρέπει να σταλεί στα πορτογαλικά δικαστήρια.

 

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης και Σύμβασης ενημερώθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2018.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο αριθ. 67/98 της 26ης Οκτωβρίου, για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στον ιστότοπο www.galerigold.pt είναι ευθύνη της Galerigold, Lda., Με έδρα την Praça, 1η Μαΐου, αρ. 7 -7000-650 Évora, εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο της Évora με τον ενιαίο αριθμό μητρώου και με αριθμό νομικής οντότητας 508946115.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται στην ιστοσελίδα προορίζονται για την επεξεργασία παραγγελιών και επικοινωνία με τους Πελάτες, την επεξεργασία αιτημάτων για πληροφορίες και πιθανών παραπόνων, τη στατιστική ανάλυση, καθώς και τη χρήση τους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

 

Galerigold, Lda. Εγγυάται την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που παρέχονται από τους πελάτες της. Αν και συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα με ασφαλή τρόπο και αποτρέπουμε την απώλεια ή τη χειραγώγησή τους, σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή ανοιχτού δικτύου επιτρέπει την κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων χωρίς ασφάλεια, με κίνδυνο να τα δουν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτα μέρη μη εξουσιοδοτημένα.

 

Όλοι οι Πελάτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης στα δεδομένα τους. Εάν επιθυμείτε να πάψετε να είστε μέρος της βάσης δεδομένων Galerigold, Lda, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα με τα ακόλουθα μέσα:

- Με email, μέσω της διεύθυνσης geral@galerigold.pt

- Με επιστολή που εστάλη στο Galerigold, Lda., Plaza 1º de Maio, nº 7 in Évora, 7000-650 Évora.

 

Ο πελάτης εξουσιοδοτεί ρητά την Galerigold, Lda. Για να στείλετε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ μέσω οποιουδήποτε καναλιού επικοινωνίας.

 

 

Galerigold, Lda. Δεν θα εμπορεύεται ούτε θα μοιράζεται τη βάση δεδομένων πελατών της με τρίτα μέρη.